Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Ravimiuuringud

Ravimi kliiniline uuring on andmete kogumine ravimite kasutamise kohta inimesel või veterinaarravimite kasutamise kohta loomal  selgitamaks välja ravimi toime, kõrvaltoime, imendumise, jaotumise, muutumise, väljutuse, efektiivsuse ja ohutuse.

Viime läbi peamiselt III faasi ravimiuuringuid, mille olulisus seisneb ravimi kasu ja riski suhte hindamises. Ravimiuuringute läbiviimiseks Ida-Tallinna Keskhaiglas on vajalik ravimiuuring haiglasiseselt kooskõlastada.

Palume selleks esitada teadusosakonnale elektroonselt alljärgnevad dokumendid:

  1. Avaldus eetikakomiteelt kooskõlastuse  taotlemiseks koos patsiendi infolehega
  2. Ravimiameti loa taotlus
  3. Uuringu protokoll
  4. Ravimiuuringu taotlemise vorm Lisa 2 

Ravimiameti ja eetikakomitee taotlused allkirjastab juhatuse esimees Ralf Allikvee.

Eetikakomitee ja Ravimiameti loa koopiad palume edastada teadusosakonda. Teadusosakond edastab sponsori esindajale haigla standardnõudmised lepingule ja eelarve aluse, milles palume kindlasti eraldi välja tuua uuringu tarbeks tehtavad uuringud/analüüsid. Lepingu läbirääkimised käivad läbi teadusosakonna. Sponsori volitatud isiku poolt allkirjastatud leping palume toimetada teadusosakonda. Haigla poolt allkirjastab lepingu juhatuse esimees Ralf Allikvee.

Ravimiuuringu lõppedes, kui soovitakse säilitada uuringu dokumente 15 a haiglas, peab olema see kokku lepitud  haigla ja sponsori vahelises lepingus. Samuti ka uuringu tarbeks hangitud meditsiinitehnika ning selle saabumisel vormistada akt.

Ravimiuuringu visiitide ja uuringute/analüüside maksete kohta käiva informatsiooni palume edastada teadusosakonnale, kes koostab arve aluse raamatupidamisele.

Sponsori esindaja/uuringu juht teavitab ravimiuuringu lõppemisest samaaegselt eetikakomiteed ja Ravimiametit ning ka teadusosakonda.