Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Morg

Kui arst on konstateerinud patsiendi surma, viiakse lahkunu surnukambrisse (Ravi 18).

Surnu väljastamine omastele või seaduslikule esindajale toimub patoloogikumist tööpäeviti kell 14.00–15.30.

Surnut hoitakse haigla külmikus surmale või lahangule järgneva tööpäeva lõpuni. Pärast seda jääb hoiule matusebüroosse Kristin OÜ tel 1916.

Surnu äraviimise kohta saab täiendavat teavet patoloogiakeskuse sekretärilt telefonil 620 7277.

Meditsiiniline lahang on vajalik diagnoosi ja surma põhjuse täpsustamiseks. Lahangu tegemise vajaduse üle otsustab raviarst või valvearst. Pärast lahangut kirjutab lahangut teinud patoloog välja arstliku surmateatise.

Surmateatis väljastatakse patoloogiakeskusest, Ravi 18:

  • lahangupäeval kell 14.00–16.00
  • järgnevatel päevadel kell 08.00–16.00
  • Surmateatist ei väljastata laupäeval, pühapäeval ega riiklikel pühadel.
  • Lisainfot annab patoloogiakeskuse sekretär telefonil 620 7277.

Kui lahangut ei toimu, siis kirjutab arstliku surmateatise välja raviarst või valvearst. Selle saate kätte raviosakonnast isikut tõendava dokumendi alusel.

Arstliku surmateatise alusel väljastatakse Teile lahkunu surmatunnistus. Selleks peate pöörduma lahkunu viimase elukoha või surmakoha perekonnaseisuasutusse:

  • Tallinnas – Perekonnaseisuametisse Pärnu mnt 67, tel 645 7480,
  • mujal Eestis – linna- või vallavalitsusse.

Lahkunu isiklikud asjad ja väärtesemed tagastatakse tema omastele isikut tõendava dokumendi alusel. Osakond säilitab lahkunu isiklikke esemeid kuni 30 päeva pärast surma.