Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Iseseisev statsionaarne õendusabi omaosalus

 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäeva hinnaks on 79,05 eurot, millest Haigekassa tasub 85% ja isiku omaosalus on 15%.

Seega on patsiendi omaosalus 11,86 eurot iga statsionaarsel õendusabil viibitud voodipäeva eest. Õendusabi kestvus sõltub patsiendi statsionaarse õendusabi vajadusest.

Määrus jõustus 01.04.2019.