Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Abiks lahkunu lähedastele

Meie siiras kaastunne Teile lähedase inimese kaotuse puhul!

Soovime Teile pakkuda teavet surmaga kaasneva asjaajamise kohta.

Kui arst on surma tuvastanud, viiakse lahkunu Ida-Tallinna Keskhaigla surnukambrisse (Ravi tn 18).

Lahkunut hoitakse surnukambris tasuta järgmiselt:

  • kui lahkunu ei kuulu lahkamisele, siis surmale järgneva tööpäeva kella 15.30-ni;
  • kui lahkunu kuulub lahkamisele, siis lahangule järgneva tööpäeva kella 15.30-ni.

Kui hoiuaja lõpp langeb puhkepäeva või riigipüha eelsele tööpäevale (nt reede), siis lõpeb tasuta hoidmine puhkepäevale või riigipühale järgneval tööpäeval. Kui soovite hoida lahkunut surnukambris kauem, siis saate seda teha kokkuleppel matusebürooga nende hinnakirja alusel. Lahkunu üleandmine toimub haigla surnukambrist surmateatise alusel tööpäevadel kella 15.30-ni. Matuseteenust osutavale ettevõttele anname lahkunu üle lähedase kirjaliku volituse esitamisel.

Surma põhjuse tuvastamise seaduses loetletud juhtudel tehakse surma põhjuse väljaselgitamiseks lahkunule lahang. Lahang võidakse teha ka lähedase või seadusliku esindaja kirjalikul nõudel, kuid sellisel juhul tuleb lahangu eest ise tasuda.

Lahkunu tervise asjaolude ja surma põhjuse kohta annab Teile infot teda ravinud arst.

Surmateatise kirjutab välja surma põhjuse tuvastanud arst, s.o lahkunut ravinud arst või valvearst, lahangu korral patoloog. Surmateatise saate isikut tõendava dokumendi esitamisel kätte sellest raviosakonnast, kus Teie lähedane viibis. Teatise väljastab Teile raviarst, sekretär või valveõde kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal.

Lahkunu isiklikud asjad tagastame Teile isikut tõendava dokumendi alusel. Osakond säilitab lahkunu riietusesemeid ja asju 30 päeva, misjärel need hävitatakse või võetakse korduskasutusse. Dokumente ja väärtasju hoiame 3 kuud, seejärel anname need üle Politsei- ja Piirivalveametile.

Õendus- ja hooldusabikliinikus (Energia tn 8) on leinatuba ja vaikuseruum, kus võite lahkunuga hüvasti jätta. Vaikuseruum on kõikidele avatud omaette olemiseks, mõtiskluseks, palveks ja kiriklikuks talituseks. Soovi korral saate tööpäevadel kella 8.00–16.00-ni kasutada hingehoidja abi.

Matusetoetuse taotlemisega seotud küsimustes annab Teile nõu haigla sotsiaaltöötaja.

Haigla ei paku lahkunu korrastamise teenust.

Surma registreerimine

Perekonnaseisuasutusele – Tallinna Perekonnaseisuametile (Pärnu mnt 67) või kohalikule omavalitsusele, peate surma registreerimiseks esitama avalduse seitsme päeva jooksul lahkunu surmapäevast. Avalduse saate täita kohapeal. Lisaks tuleb esitada surmateatis, lahkunu isikut tõendav dokument ja Teie  isikut tõendav dokument.

Surma registreerimisel koostab perekonnaseisuasutus rahvastikuregistris surmakande ja väljastab Teile surmatõendi.

Matuse korraldamise kohta saate abi ja infot Teie valitud matusebüroost.

 

Sügava kaastundega

Ida-Tallinna Keskhaigla