Vaegnägijatele
Registratuur ja info:
Registratuur ja info:

Hea arstiõppe üliõpilane!

Meie haiglas on igati kaasaegsed tingimused õppe-, teadus- ja arendustööks ning siin on võimalik läbida VI kursuse kliinilist praktikat ja erialatsükleid enamikus residentuuriprogrammides. Lisaks kliinilisele tööle soodustame ja isegi ootame Sinult osalemist mõnes teadus- või õppeprojektis. Usume, et see aitab kaasa nii meie tervishoiutöötajate ühtekuuluvustunde kui ka Sinu erialase identiteedi kujunemisele.

Alustame kõige tähtsamast

  • Praktika- ja residentuurikoha taotlemisel lähtu eelkõige ülikoolipoolsest korraldusest. Mõni residentuuriprogramm toetab üliõpilase personaalseid kokkuleppeid baasasutustega, mõnes residentuuriprogrammis (ning kliinilisel praktikal) koordineerib seda tegevust aga ülikool. Kui vajad planeerimisel nõu, pöördu julgelt meie poole aadressil residentuuribaas [at] itk.ee

  • Haigla kliiniliste õppevõimaluste kohta (nt „Kas ma siin ehhot saan õppida?”) info saamiseks võid pöörduda otse ka huvipakkuva üksuse koordinaatori poole (vt allpool). Palun lisa kirja cc-reale alati ka residentuuribaas [at] itk.ee, et meie asutuse üldkoordinaatorid oskaksid paremini Sinu õppetsükliteks ette valmistuda!

  • Kui oled kindel, et Sinu residentuuriprogrammis kehtivad Sinu enda sõlmitud kokkulepped residentuuribaasiga, siis suhtle vastava kliiniku koordinaatoriga. Kontaktid leiad allpool! Palun lisa taas kirja cc-reale ka residentuuribaas [at] itk.ee!

  • Haiglas toimuvate teadus- ja õppeprojektidega saad end kurssi viia ITK teadustegevuse leheküljel.

  • Kuu aega enne õppetsükli algust võtavad arstiõppe praktikandi või arst-residendiga e-posti või telefoni teel ühendust haigla personalitöötaja ja teadusosakonna töötaja ning teavitavad teda tsükli alustamiseks vajalikest toimingutest. Nii saab õppetsükkel haiglas alata võimalikult sujuvalt ja kogu õpitud aeg kujuneda õppijale tõhusaks!

Mida siis enne tsüklit tegema peaks? Kujutame ette, et meil on üks kontroll-loend.

Mida saab teha baas?

 

Mida saab teha õppija?

 

 

 

1 Õppija tsüklite ajastus, kestus, järjekord ja eesmärgid on läbi mõeldud

✔️

2 Lepingud õppijaga on aegsasti sõlmitud ja ligipääsud õigeaegselt tagatud

✔️

3 Annab teada oma erisoovidest tööaja suhtes

✔️

4 Ta on loonud õppijale vajalikud ligipääsud eelkoolitustele

✔️

5 Töötab läbi eelkoolitused ja tsükli õppematerjalid

✔️

6 Tal on ülevaade haiglas käimasolevatest projektidest

✔️

7 Annab teada oma valmidusest osaleda projektides

✔️

8 Tal on ülevaade täiendõppega seotud võimalustest ja kohustustest

✔️

9 Tutvub koolituste ja seminaride plaaniga

✔️

10 Ta on määranud õppijale tema juhendaja

✔️

11 Võtab kontakti oma juhendajaga

✔️

 

 

12 Osaleb infotundides

✔️

 

 

13 Alustab tööd kliinikus

✔️

Esmakordselt ITK-s tööd alustavale tudengile ja residendile toimuvad infotunnid. Infotunnid ning kliinilise infosüsteemi kasutamise koolitus toimuvad esimestel residentuuripäevadel. Pärast seda alustadki kliinilist tööd vastavalt haigla üldkoordinaatori saadetud infole või rotatsioonikavale konkreetses kliinikus või keskuses.

Mistahes küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil residentuuribaas [at] itk.ee

Millised on õppe- ja töötingimused eri kliinikutes? Haiglapoolseteks kontaktisikuteks on kliinikute koordinaatorid (nii kliinilise praktika kui ka residentuuri puhul).

Kliinik/ keskus

Kontaktisik

E-post

Sisekliinik

Maria Üprus

maria.uprus [at] itk.ee

Õendus-hooldusabi kliinik

Tiina Roosimägi

tiina.roosimagi [at] itk.ee

Kirurgiakliinik (v.a KNK, EMK ja AIRK)

Airi Tark

airi.tark [at] itk.ee

Naistekliinik

Gabor Szirko

gabor.szirko [at] itk.ee

Silmakliinik

Kadi Palumaa

kadi.palumaa [at] itk.ee

Radioloogiakeskus

Tiia Elvre

tiia.elvre [at] itk.ee

Kesklabor

Liisa Kuhi

liisa.kuhi [at] itk.ee

Patoloogiakeskus

Erik Tamp

erik.tamp [at] itk.ee

Taastusravikliinik

Egle Seppo

egle.seppo [at] itk.ee

Erakorralise meditsiini keskus (EMK)

Märt Põlluveer

mart.polluveer [at] itk.ee

Anestesioloogia- ja intensiivravi keskus (AIRK)

Jaanus Ellermaa

jaanus.ellermaa [at] itk.ee

Kõrva-nina-kurguhaiguste keskus

Mare Kalvet

mare.kalvet [at] itk.ee

Kui Sa siiski ei leidnud loetelust oma eriala (kliinikut), aga sooviksid teha oma arstiõppe praktikat või residentuuri Ida-Tallinna Keskhaiglas, siis võta meiega ühendust residentuuribaas [at] itk.ee või helista 606 7733 (E–R kell 8–16, Kristi Voll, praktikate üldkoordinaator).